דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות הקרן לקליטת חיימ"ש

15.01.01.10

-275,000,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות הקרן לקליטת חיימ"ש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-275,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?