דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב בטחון הוא ₪54,951,820,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪71,853,774,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪907,021,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪72,760,795,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪7,709,320,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪41,562,100,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪30,117,443,000 (41.39%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,696,732,000 (3.71%)
  • רכש וקניות: ₪39,070,705,000 (53.7%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪64,996,455,841
תחת סעיף זה מוקצים 2,141 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?