דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד הביטחון

15

117,527,156,000
בשנת 2024 תקציב משרד הביטחון הוא ₪117,527,156,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪259,538,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪117,786,694,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪50,560,200,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪87,453,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪33,695,261,000 (28.61%)
  • תמיכות והעברות: ₪7,535,281,000 (6.4%)
  • רכש וקניות: ₪75,781,861,000 (64.34%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪83,187,128,414
תחת סעיף זה מוקצים 2,336 תקני כח אדם , ובנוסף 876 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?