דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד הביטחון

15

64,448,592,000
בשנת 2024 תקציב משרד הביטחון הוא ₪64,448,592,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪259,538,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪64,708,130,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪18,496,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪37,253,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪31,203,514,000 (48.22%)
  • תמיכות והעברות: ₪6,308,417,000 (9.75%)
  • רכש וקניות: ₪26,421,908,000 (40.83%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪61,895,085,130
תחת סעיף זה מוקצים 2,182 תקני כח אדם , ובנוסף 876 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?