דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב השתתפות במשרד לבט"פ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?