דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2021 תקציב כח אדם בוועדות בחירות אזוריות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪80,011,520
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)