דלג לתוכן עיקרי
14.20.02

הוצאות הבחירות לכנסת

תקציב מאושר: 1,178,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הוצאות הבחירות לכנסת בסעיף בחירות ומימון מפלגות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2022 תקציב הוצאות הבחירות לכנסת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,178,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪1,178,000 (100%)

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪1,882,251
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?