דלג לתוכן עיקרי
14.20

הוצאות הבחירות לכנסת

תקציב מאושר: 61,773,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף בחירות ומימון מפלגות.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב הוצאות הבחירות לכנסת הוא ₪61,773,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪20,000,000 (32.38%)
  • רכש וקניות: ₪40,000,000 (64.75%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪482,607,192
תחת סעיף זה מוקצים 33 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?