דלג לתוכן עיקרי
14.10.02.01

מימון מפלגות לבחירות

תקציב מאושר: 220,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מימון מפלגות לבחירות (תחת תחום מימון מפלגות בסעיף בחירות ומימון מפלגות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב מימון מפלגות לבחירות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪220,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪185,459,420
תקציב זה פעיל בין השנים: 2018 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)