דלג לתוכן עיקרי
14.10.02

מימון מפלגות לבחירות

תקציב מאושר: 220,000,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מימון מפלגות בסעיף בחירות ומימון מפלגות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2022 תקציב מימון מפלגות לבחירות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪220,000,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪220,000,000 (100%)

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪185,459,420
תקציב זה פעיל בין השנים: 2018 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?