דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הלוואות למפלגות הוא ₪5,000,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪25,000,000.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪52,441,083
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)