דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב העברות בתחום תקשורת לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪15,331,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?