דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד השיכון - החזר הוצאות לקבלנים בגין הפסקת הבניה

13.03.01.02

300,000
בשנת 2003 תקציב השתתפות במשרד השיכון - החזר הוצאות לקבלנים בגין הפסקת הבניה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)