דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד השיכון - החזר הוצאות לקבלנים בגין הפסקת הבניה

13.03.01.02

6,000,000
בשנת 2001 תקציב השתתפות במשרד השיכון - החזר הוצאות לקבלנים בגין הפסקת הבניה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪32,731,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)