דלג לתוכן עיקרי
13.03.01.01

אשראי לרשויות

תקציב מאושר: 2,543,000
תקנה תקציבית בתכנית אשראי לרשויות (תחת תחום שלטון מקומי בסעיף הוצאות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב אשראי לרשויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,543,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪3,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)