דלג לתוכן עיקרי
13.03

שלטון מקומי

תקציב מאושר: 465,378,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף הוצאות שונות.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב שלטון מקומי הוא ₪465,378,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪393,187,000 (84.49%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪3,581,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?