דלג לתוכן עיקרי
13.02.04.03

השתתפויות, מענקים ותרומות

תקציב מאושר: 420,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילות ממשלתית רוחבית (תחת תחום הוצאות ממשלתיות כלליות בסעיף הוצאות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב השתתפויות, מענקים ותרומות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪420,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪713,907
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)