דלג לתוכן עיקרי
13.02.02.08

השתתפות במשרד האוצר

תקציב מאושר: 283,000
תקנה תקציבית בתכנית העברות לרשות השידור (תחת תחום השתתפות ברשות השידור בסעיף הוצאות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות במשרד האוצר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪283,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?