דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב השתתפות ברשות הטבע והגנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,489,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?