דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב הרשות השנייה לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪64,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?