דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב השתתפות הוא ₪574,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?