דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד הרווחה - קואליציוני ש"ס

13.01.25.23

2,000,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות במשרד הרווחה - קואליציוני ש"ס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?