דלג לתוכן עיקרי
13.01.23.01

פידיון מוקדם של מניות

תקציב מאושר: 13,422,000
תקנה תקציבית בתכנית פדיון אג"ח ומניות (תחת תחום הוצאות שונות בסעיף הוצאות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב פידיון מוקדם של מניות הוא ₪8,035,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,422,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?