דלג לתוכן עיקרי
13.01.16.03

הכנסות מגביית מס הכנסה מעובדי רשות פלסטינית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית העברה לרש"פ (תחת תחום הוצאות שונות בסעיף הוצאות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב הכנסות מגביית מס הכנסה מעובדי רשות פלסטינית לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?