דלג לתוכן עיקרי
13.01.15.12

השת' מינהל מקרקעיישראל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חוק השלום עם מצרים - (תחת תחום הוצאות שונות בסעיף הוצאות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השת' מינהל מקרקעיישראל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?