דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב קרן לסיוע ליהדות הוא ₪29,668,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪25,875,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?