דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב ביטוח הצמדה לענפים הוא ₪15,144,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,958,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪4,345,662
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?