דלג לתוכן עיקרי
13.01.05.18

תשלומי מענק מס דירה 3

תקציב מאושר: 55,539,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שונות (תחת תחום הוצאות שונות בסעיף הוצאות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב תשלומי מענק מס דירה 3 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪55,539,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?