דלג לתוכן עיקרי
13.01.05.04

השתתפות בחכירת משיבים בלווין עמוס

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שונות (תחת תחום הוצאות שונות בסעיף הוצאות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות בחכירת משיבים בלווין עמוס הוא ₪19,491,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?