דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד החינוך - קואליציוני איחוד לאומי מפד"ל

13.01.05.03

6,000,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות במשרד החינוך - קואליציוני איחוד לאומי מפד"ל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?