דלג לתוכן עיקרי
12.13.01.11

הכנסות מסלקה ממוטבים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תפעול מנהלת הגמלאות (תחת תחום תפעול מנהלת הגמלאות בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות מסלקה ממוטבים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?