דלג לתוכן עיקרי
12.11.02.06

חברת הדואר - הכנסה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית גמלאות עפ"י הסכמים (תחת תחום גמלאות בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב חברת הדואר - הכנסה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?