דלג לתוכן עיקרי
12.11.02.04

הכנסה מביטוח לאומי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית גמלאות עפ"י הסכמים (תחת תחום גמלאות בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב הכנסה מביטוח לאומי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?