דלג לתוכן עיקרי
12.11.01.19

רפא"ל - השתתפות ביטחון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית גמלאות מקופת המדינה (תחת תחום גמלאות בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב רפא"ל - השתתפות ביטחון הוא ₪-142,265,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪-141,165,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)