דלג לתוכן עיקרי
12.11.01.11

הסכמי רציפות - הכנסה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית גמלאות מקופת המדינה (תחת תחום גמלאות בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הסכמי רציפות - הכנסה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?