דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מהפרשות מבוטחים פעילים

12.11.01.02

-
בשנת 2022 תקציב הכנסות מהפרשות מבוטחים פעילים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-284,702,607
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)