דלג לתוכן עיקרי
12.11.01.02

הכנסות מדמי ניהול

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית גמלאות מקופת המדינה (תחת תחום גמלאות בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות מדמי ניהול לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?