דלג לתוכן עיקרי
12.10.02.01

מימון הפיכת פורשים מוקדמים לפנסיונרים בגין העלאת גיל פרישה מעבודה

תקציב מאושר: 82,321,000
תקנה תקציבית בתכנית העברות מכוח חוק והסכמים (תחת תחום העברות מכוח חוק בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב מימון הפיכת פורשים מוקדמים לפנסיונרים בגין העלאת גיל פרישה מעבודה הוא ₪122,321,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪82,321,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪23,337,471
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)