דלג לתוכן עיקרי
12.10.01.03

קרן גמלאות מרכזית

תקציב מאושר: 252,510,000
תקנה תקציבית בתכנית הסדר קרנות הפנסיה (תחת תחום העברות מכוח חוק בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב קרן גמלאות מרכזית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪252,510,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪188,866,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)