דלג לתוכן עיקרי
12.08.01.01

רזרבה להתייקרויות-שכר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתייקרויות (תחת תחום רזרבה להתייקרויות בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב רזרבה להתייקרויות-שכר הוא ₪144,484,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)