דלג לתוכן עיקרי
12.06.01.01

מיכון גמלאות לעובדי המדינה

תקציב מאושר: 10,316,000
תקנה תקציבית בתכנית מיכון גמלאות לעובדי (תחת תחום מיכון גמלאות לעובדי בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב מיכון גמלאות לעובדי המדינה הוא ₪10,416,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,316,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪11,027,605
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)