דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העברות מרשות הדואר לצורך תשלומי פנסיה לגמלאי רשות הדואר

12.05.01.07

-
בשנת 2006 תקציב העברות מרשות הדואר לצורך תשלומי פנסיה לגמלאי רשות הדואר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?