דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העברות מהמוסד לביטוח לאומי לצורך תשלומי פנסיה לגמלאי המוסד

12.05.01.05

-
בשנת 2006 תקציב העברות מהמוסד לביטוח לאומי לצורך תשלומי פנסיה לגמלאי המוסד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?