דלג לתוכן עיקרי
12.02.01.30

תשלום גמלאות בגין גביית דמי גמולים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית גמלאות עובדי המדינה ע"פ (תחת תחום גמלאות עובדי המדינה ע"פ בסעיף גמלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב תשלום גמלאות בגין גביית דמי גמולים לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?