דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלומים שוטפים בגין הסכם פיצוי למבוטחים בשיטת הממוצעים

12.02.01.28

28,000,000
בשנת 2004 תקציב תשלומים שוטפים בגין הסכם פיצוי למבוטחים בשיטת הממוצעים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪28,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?