דלג לתוכן עיקרי
12.02

גמלאות עובדי המדינה ע"פ

תקציב מאושר: -
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף גמלאות ופיצויים.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2007 תקציב גמלאות עובדי המדינה ע"פ לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?