דלג לתוכן עיקרי
12.01.12.01

רזרבה להתיקרויות

תקציב מאושר: 31,735,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתיקרויות (תחת תחום גמלאות ופיצויים בסעיף גימלאות ופיצויים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב רזרבה להתיקרויות הוא ₪130,959,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪31,735,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)