דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב פרישה לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?