דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2021 תקציב ביקורת על מימון בחירות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪208,903
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2021.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?