דלג לתוכן עיקרי
11.03.02

הטיפול בתלונות

תקציב מאושר: 43,550,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום נציבות תלונות הציבור בסעיף מבקר המדינה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב הטיפול בתלונות הוא ₪43,550,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪43,550,000 (100%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪42,122,893
תחת סעיף זה מוקצים 104 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?