דלג לתוכן עיקרי
10.51.01.23

השתתפות במשרדי הממשלה

תקציב מאושר: 1,500,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה לביטחון לאומי (תחת תחום מטה לביטחון לאומי בסעיף מטה לביטחון לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב השתתפות במשרדי הממשלה הוא ₪1,640,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?